ساختمان بازار بزرگ ایرانی اسلامی فاز 4 اندیشه

ساختمان بازار بزرگ ایرانی اسلامی فاز 4 اندیشه

اقدامات

  • تجهیز 7 ساختمان به سیستم اعلام حریق
  • استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند
  • استفاده از سیستم مانیتورینگ