اخبار

همایش نمایندگان Teletek Electronics در تهران – بهمن 1398

اخبار

همایش نمایندگان شرکت Teletek Electronics در ایران، در تاریخ 3 بهمن 1398 در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.

طی این همایش نمایندگان رسمی این شرکت به بحث و گفت و گو با یکدیگر پرداختند.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp